Ceny lisů.

Lis na mezistěny.

 LNMs 390 X 230 mm  Cena:  17 500 Kč.   

Lis na mezistěny.

 390 X 290 mm, Eurodadant – Cena: 18 500 Kč.   

Lis na mezistěny.

LNMs. 430 X 280 mm, Langstroth, na dvě mezistěny 159 mm,   LNMs. 430 x 300 mm.   Cena: 20 000 Kč.   

Dotace.

Na lisy je možné požádat o dotaci podle nařízení vlády 197/2005 Sb. v platném znění,v rámci opatření technická pomoc.