Chlazení.

   Chlazení vodou je možné provvést přímoz vodovodu, ale je třeba zajistit aby odtok byl vždy volný, aby nemohlo dojít p natlakování chladicího systému a porušení těsnosti lisu.
   Na chlazení je možné použít akvarijní čerpadélko, kterým čerpáme vodu z nádrže přes lis zpět do té samé nádrže. 
Opět je třeba dát pozor na volný odtok, aby nedošlo k přetlakování lisu.
  Také je možné chlazení uzavřeným okruhem, kde voda z jedné nádrže, výše umítěné, volně protéká lisem do nádrže umístěné níže. Až voda přeteče do spodní nádrže, přečerpáme ji do nádrže vrchní.
   Na chlazení je vždy lepší používat studenou vodu.
 

  

Ukázkové řešení uzavřeného okruhu pana Juráně ze Skaličky.