Čištění vosku na mezistěny.

 Čím dál víc včelařů se v dnešní době, snaží mít pro své včely, mezistěny z vlastního vosku. Někteří si je nechají ze svého vosku vyrobit u výrobců, jiní si je vyrábí doma sami. Vybudují si tak postupně vlastní koloběh vosku, do kterého se nedostane vosk neznámého původu.
V prvé řadě je třeba získat vosk z panenských plástů, víček a trubčiny! Potom mezistěny ani nemusí obsahovat rezidua léčiv. 
 Je také možné získat pěkný čistý vosk na výrobu mezistěn i z vyřazených několikrát zaplodovaných souší, tak že vosk vyčistímekyselinami, ale platí že čím méně kyselin ve vosku, tím lépe. 
 Pro vlastní výrobu mezistěn čistím vosk podle článku Ing. Václava Smělého, který byl uveřejněn ve Včelařství č. 8/2013, str. 260.
 

Obr. 1. Ukázka různé kvality vosku.

Vlevo - vosk ze starých plodových plástů po základním čištění.  

Vpravo –  ve vodě roztavené mezistěny od výrobce mezistěn. 

Vpředu – vyčištěný vlastní vosk z vyřazených souší.

 

Obr. 2.

 Při základním čištění vosk rozpustím v horké měkké, nejlépe dešťové vodě. Používám nerezový hrnec. Na 2 Kg vosku dávám 1 l vody a přidávám 10 ml 20% kyseliny sírové. Kyselina zabraňuje vzniku vápenatých mýdel a lépe se uvolní hrubé nečistoty. Když je vosk pěkný čistý, ze slunečního tavidla, z víček nebo z panenských plástů, stačí jej jenom převařit v čisté vodě. Po krátkém mírném varu naleji přes cedník do plastového kbelíku, kde nechám vosk vychladnout. V cedníku se zachytí hrubé nečistoty. Poté kbelík s voskem umístím v teple, aby drobné nečistoty měly čas klesnout na spodek koláče, dřív než vosk ztuhne. 

 

Obr. 3.

 Znečištěný vosk jako je na obr. 1. vlevo a vpravo dál čistím kyselinou šťavelovou. Kyselina fosforečná se používá jen když je vosk znečistěn oxidy kovů. Na 2 Kg vosku dávám 1 l vody, 10g kyseliny šťavelové (odstraňuje rozpuštěná hnědá barviva ve vosku) a 10 ml kyseliny fosforečné, odstraňuje z vosku oxydy železa pokud tam nějaké jsou. Jestliže nepoužíváte staré rezaté hrnce na tavení vosku pak by oxidy železa ve vosku být neměly a kyselinu fosforečnou nepoužívám. Směs přivedu k varu a za stálého míchání vařím 5 až 10 minut.

 

Obr. 4.

 Vosk musí pěnit, protože jak uvádí ing. Smělý, chemická reakce probíhá na rozhraní bublinek a vosku. Pokud je vosk hodně tmavý je možné dávku kyseliny šťavelové zdvojnásobit, nebo celý proces opakovat. Po vychladnutí najdeme na spodní straně koláče porézní vrstvu vosku, s obsahem nejmenších nečistot a barviv, které je možné lehce odstranit oškrabáním.

 

Obr. 5.

 Na tomto obrázku vidíme levý a pravý koláč z obr. 1. Vrstva nečistot je téměř stejná na obou koláčích, jak na levém ze starých zaplodovaných plástů, tak na pravém z roztavených mezistěn od výrobce mezistěn. V dalším kroku je potřeba vosk alespoň jednou přetavit v čisté měkké vodě, aby se z vosku vypláchly možné zbytky kyselin, protože přetavený vosk ve vodě, obsahuje určité procento vody s obsahem kyselin, i po vychladnutí.

 

Obr. 6.

 A tady  je stejná sestava voskových koláčů jako na obr. 1 po vyčištění. Vlevo vosk ze starých zaplodovaných plástů, vpravo z roztavených zakoupených mezistěn a vpředu kontrolní vyčištěný vosk.

 Tímto poměrně nenáročným způsobem je možné i ze silně znečištěných souší, získat kvalitní čistý a krásně žlutý vosk, který je možné použít nejen na domácí výrobu mezistěn, ale i na výrobu svíček.

 

 Navíc přetavením vosku v okyselené vodě, jak uvádí ing. Dalibor Titěra, CSc. ve výše jmenovaném časopise, se odbourávají z vosku rezidua Varidolu 125, který se používá při boji s Varroa destruktor.