Kontakty:

Fakturační adresa:           Milan  Štěpán

                                        Chodská 447

                            541 01 TRUTNOV

                      

Bankovní spojení: 

Název účtu:                      Milan Štěpán         

Číslo účtu:                        0451186043/0800

IBAN:                                CZ96 0800 0000 0004 5118 6043

SWIFT/BIC:                        GIBACZPX  

 

IČO:                                  CZ 03455602                                                                 

Telefon:                            607 282 639, 

E-mail:                              stepan-mil@seznam.cz

 

Adresa zasílací, 

výdejní místo:                 Milan Štěpán

                                        Ohnišov 83

                            517 84 OHNIŠOV