Zásady a rady pro odlévání.

  Tak by měla vypadat mezistěna, kterou včely vystaví zcela bez vady. V kroužku je drobný defekt, který nebude vadit, protože reliéf buněk je tam ještě zřetelný a včely se mají čeho chytit.
 
  
 
  Pokud budou na mezistěně defekty tak jako na dalších dvou snímcích, nebo ještě větší, tak na těchto defektních místech se včely nemají čeho chytit a propukne lidová tvořivost. V nejlepším případě na těchto místech vystaví trubčinu, ale to vůbec nechceme, obzvlášť ne v medníku.
 
  
 
  
Takovéto výlisky, nebo ještě horší je třeba bez milosti vyřadit, roztavit a odlít znovu.
 
Jak tedy postupovat?
  Lis postavíme na pevnou vodorovnou plochu, ve směru stran ustavit nejlépe pomocí vodováhy. Může být lehce nakloněn na přední hranu, aby se vosk nehromadil na zadní straně, měl snahu odtékat do skluzu a zpět do tavící nádoby. Pokud bude nakloněn moc, vosk rychle vyteče, nevyplní vrchní matrici a mezistěna bude plochá bez reliéfu buněk. Je potřeba odskoušet.
Je třeba věnovat patřičnou pozornost separačnímu roztoku. Osvědčil se mi 1% roztok jaru  ve vodě (to je 10ml jaru na 1litr vody), s přídavkem 1%  lihu ( zase 10ml lihu na 1l vody), aby separátor nepěnil. Koncentraci jaru i lihu je možné snížit, až po hranici, kdy bude separátor ještě spolehlivě plnit svou funkci.
 
  
 
  Separátor je třeba nanášet kvalitním rozprašovačem. Když bude rozprašovač vytvářet velké kapky, nebo bude separátor pěnit, budou se tvořit na ploše lisu kaluže separátoru nebo pěny a na výlisku bubliny bez vosku.
 
   
  Vosk na odlévání musí mít správnou teplotu okolo 85 °C. Bude-li vosk studený, bude mezistěna zbytečně tlustá a bude-li vosk moc teplý rychleji vyteče a nemusí vyplnit vrchní matrici. 
Je potřeba si to odskoušet a upravit dle svých podmínek. Vosk je třeba nalít v rovnoměrné vrstvě po celé ploše lisu. Když budou v nalévané vrstvě místa (bubliny) bez vosku, budou i na mezistěně.
 
  
 
  Víko lisu je potřeba zavírat plynule, ale ne zase moc pomalu, aby přebytečný vosk měl čas vytéct a hlavně aby měl čas uniknout vzduch. Když nemůže vzduch uniknout, vytlačí vosk a většinou na vrchní straně mezistěny se vytvoří plochá místa bez reliéfu buněk. Souběh těchto nedostatků vede k různým defektům na mezistěně. Celý proces nalití, uzavření a domáčknutí víka by neměl trvat víc jak 3 - 4 sekundy.
 
  Dále je třeba věnovat patřičnou pozornost chlazení. Chlazení pouštět až když je lis zahřát na provozní teplotu. Když je lis možné otevřít až po delší době jak 2 minuty, teprve pouštím chlazení. 
Dále je to třeba sledovat a regulovat podle potřeby tak aby lis šel otevřít po 1,5 - 2 minutách, ale tak aby zase nebyl moc chladný, protože mezistěna by pak byla zbytečně silná a křehká.
 
  Všechny tyto vlivy na odlévání je třeba sledovat a upravovat podle momentálních podmínek.
Zdá se to možná složité, ale po získání potřebné praxe to zvládne každý a budete mít kvalitní mezistěny z vlastního čistého vosku.